Vi bidrar til å bevare norsk villaks

Viste du at: Istad bidrar til å bevare norsk villaks

02 Aktuelt Istad bidrar til a bevare norsk laks Artikkelbilde stort

Haukvik Genbank AS på Vinjeøra er en levende genbank for norsk villaks. Anlegget er ett av tre i landet, og Istad Kraft er en av eierne.

Ivaretar villaksstammene

Den levende genbanken er som et hotell for villaks der den oppholder og formerer seg mens hjemmet/elva behandles for sykdom. Slik bidrar vi til å ivareta villaksstammene i Norge. Konkret gjøres dette ved at man tar ut stamfisk fra elver med sykdom, f. eks elver med Gyrodactylus salaris, og plasserer fisken i den levende genbanken. Mens elva behandles, tas det ut melke og rogn fra stamfisken, det klekkes yngel, og ny stamfisk vokser i trygge omgivelser. Når faren er over, dvs når elva er friskmeldt, settes laksen ut i vassdraget igjen.

Stamfisk fra lokale elver

Ved anlegget på Vinjeøra er det stamfisk fra 12 laksestammer og 3 sjø-ørretstammer.

Dette er elver fra Selvikelva i Sande i Vestfold i sør til Skibotnelva i nord. Av lokale elver er det i 2021 Rauma, Driva og Batnfjordselva vi har genmateriale til. Det kommer til og tas ut elver alt etter Miljødirektoratets vurdering av fiskehelsa i vassdraget, og kapasiteten i de forskjellige levende genbankene MD disponerer.

Vi er engasjert i dette gjennom Haukvik Eiendom AS, som vi eier 34 % i, og som igjen eier 100 % i Haukvik Kraft AS og genbankvirksomheten Haukvik Genbank AS. Haukvik Genbank har avtale med Miljødirektoratet om å holde vann, røktere, lokaler og areal til en genbank, og dette gjøres gjennom selskapet Haukvik Kraft - Smolt AS, sier Geir Blakstad, som er styreleder i Haukvik Genbank AS. Til daglig jobber han som ansvarlig for all vannkraftproduksjon i Istad Kraft AS.

Stort vannbehov

For å drive en levende genbank for villaks, trengs det mye vann. Behovet varierer gjennom året, og om vinteren må man ha ca. 18 kubikkmeter vann i minuttet, og det er her Haukvik Kraft kommer inn.

Gjennom dette prosjektet bruker vi vannet to ganger. Etter at det har vært gjennom kraftverket, som produserer 10 GWh i et normalår, går det inn i den levende genbanken. Først bruker vi vannet til å produsere fornybar energi, før det går videre rett inn i genbankanlegget og bidrar holde liv i norsk villaks, sier Geir Blakstad.

Les mer om hvordan Istad Kraft produserer strøm

Strømproduksjon med evighetens perspektiv