Om oss

Viste du at Istad Kraft har produsert og levert strøm i over 100 år? Hver dag jobber vi for å bidra i lokalmiljøet, og for å ta best mulig vare på deg som kunde.

Nattbilde Molde Istad Kraft fotograf andreas winter 3

Istad Kraft er et heleid datterselskap av Istad AS. Vi har ansvar for konsernets produksjon og salg av kraft til sluttbrukermarkedet, samt drift av Istad-konsernets kundesenter.

I Istad Kraft jobber vi alltid for å gi deg god og informativ kommunikasjon. Våre rådgivere har god kunnskap om markedet og er alltid tilgjengelige for gode råd og veiledning.

Gjennom Istad Fordel tilbyr vi fordeler i form av gode og unike tilbud til arrangementer innenfor blant annet kultur og idrett. Alle våre strømkunder er automatisk med i fordelsprogrammet og vil motta tilbud fra oss.

Slik startet det

Istad Kraftselskap ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom daværende Bolsøy kommune og Molde kommune for å utnytte Istadvassdraget til kraftproduksjon. Vedtak om å starte selskapet ble gjort i Bolsøy Herredstyre den 30. januar 1918 og i Molde bystyre den 5. februar samme år.

Navnet Istad Kraft skriver seg fra vår første kraftstasjon på Istad, ca. 30 km øst for Molde sentrum. 15. november 1919 begynte leveringen av elektrisk kraft fra Istad med et aggregat som hadde en installert effekt på 750kW. Etter dagens forhold ville dette ha dekt ca. 200 husstander.

I dag omsetter vi årlig ca. 900 GWh elektrisk kraft. Ca 216 GWh produserer vi selv fra kraftverkene på Istad. Angvik, Meisal, Driva og Haukvik i et normalt nedbørsår.

Tar vare på miljøet

Vår visjon er å være en bærekraftig lønnsom drivkraft. Vi skal levere kraft med evighetens perspektiv, og vil være med på å sikre fremtidige generasjoners tilgang på kraft.

Vi skal alltid levere ren strøm til noen av de laveste prisene i landet. Istad Kraft investerer ikke i vindkraft på land og har heller ingen ambisjoner om dette. Istad Kraft har fem vannkraftverk som eies og driftes 100 %, og andelsproduksjon i tre vannkraftverk. All egenprodusert strøm kommer fra vannkraft.

Ekstra kraft til gode krefter

Gjennom Istadfondet deler vi ut midler til lag og organisasjoner som bidrar til et aktivt idretts og kulturtilbud for barn og unge i Aukra, Hustadvika, Gjemnes og Molde. Hvert år får en rekke lag og foreninger støtte fra Istadfondet for sin innsats ved å bidra positivt til vårt lokalmiljø.

Uvaer Bjorset Molde fotograf andreas winter 1