Kraftproduksjon

Istad Kraft har produsert kraft siden 1919. I dag produserer selskapet rundt 216 millioner kilowattimer årlig, hvorav 35 millioner kilowattimer produseres inne på Istad.

Bilder fra Haukvik 101280x500px fornybar

Hvor produseres Istad-kraft?

Istad Kraft har fem kraftverk som eies og driftes 100 %, og andelsproduksjon i tre kraftverk.

De egne kraftverkene finner du på Istad, Angvika og Meisal. Kraftverket på Istad ved Kleive benytter vann fra Istadvassdraget med dammene Trollvatnet, Oltervatnet, Silsetvatnet og Høljene. Fra de ulike dammene føres vannet ned til tre kraftstasjoner; Grønndal kraftstasjon, Langli kraftstasjon og Istad kraftstasjon. Vannet passerer faktisk gjennom alle kraftstasjonene, noe som gjør det mulig å produsere kraft av det samme vannet tre ganger.

Istad fra kraftverk

Bærekraftig kraftproduksjon fra 1919

Produksjonen ved Istad kraftstasjon startet etter at selskapet ble etablert i 1918. Med iver, skaperglede og entusiasme - og framfor alt hardt arbeid ble grunnlaget for det som er Istad Kraft lagt. Du kan lese mer om historien vår her.

Vannkraft er en fornybar kilde til energi. Prinsippet for å produsere vannkraft har ikke forandret seg så mye. Smeltevann og nedbør samles, og føres videre via rør til kraftstasjonene. I kraftstasjonen vil vannet treffe et turbinhjul, som igjen er knyttet til en generator. Kombinasjonen av vannmengde og fallhøyde sørger for at bevegelsesenergien til vannet blir omdannet til strøm som så kan overføres til bruk.

Produksjonen forurenser ikke, og vannet som brukes blir ført tilbake i naturen, og vil etter hvert fordampe og komme tilbake som ny nedbør igjen.

Istad Kraft nyhetsbrev 805x400px Kraftstasjonen

Vann til kraftstasjonene

Fra Trollvatn og Oltervatn føres vannet ned til Grønndal kraftstasjon. Vannet går gjennom en 3.600 meter lang kanal som ble gravd med håndmakt i 1941. Også fra Silsetvatnet blir vannet ført ned til Grønndal, som er den øverste av kraftstasjonene i Istadvassdraget.

Den nederste, Istad kraftstasjon, ligger på 11 moh. Hit kommer vannet fra Høljene. På Istad kraftstasjon er det to maskiner, og i 2013 ble den eldste byttet ut med en maskin med større effekt. Arbeidet tok knappe 8 måneder, og i løpet av denne tiden, var det også lagt nye rør med større diameter fra inntaksdammen Høljene, montert ny turbin med bedre virkningsgrad, montert ny generator og nytt kontrollanlegg.

Det går en 1.100 meter lang rørgate fra inntaksdammen Høljene og ned til Istad kraftstasjon. For å øke slukeevnen til kraftverket ble det byttet fra rør med 1,1 meter i diameter til rør med 1,2 meter i diameter. Det nye røret er av glassfiber. På den måten fikk man økt produksjonen med 6 millioner kilowattimer.

De siste årene har Istad Kraft investert over 100 millioner kroner i oppgradering av anleggene på Istad.