Gjennom Istadfondet støtter vi lag og organisasjoner i regionen

.

Vi bryr oss om lokalmiljøet - om barn, idrett og kultur. Gjennom Istadfondet deler vi ut kulturmidler til lag og organisasjoner som bidrar positivt til lokalmiljøet i Aukra, Midsund, Molde, Fræna, Eide og Gjemnes.

Søknadsfrist 01. mai 2019.


Følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av fondets midler:

  1. Det gis støtte til kulturformål, herunder idrett
  2. Det gis støtte til lag og organisasjoner med geografisk tilknytning til kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Molde.
  3. Tiltak som er rettet mot barn og unge prioriteres.
  4. Tiltak som mottar støtte skal profilere Istad på en positiv og synlig måte.

Fondet foretar tildeling av midler 1 gang i året med søknadsfrist 1. mai. De som får tildelt midler blir kontaktet.


Kommunevis tildeling

Istadfondet tildeler midler pr. kommune i samarbeide med kultursjefen i kommunen, slik at vi kan vurdere søknaden med lokalkunnskap.   Når en søker må en angi kommunetilknyting.

Vis tildelinger for 2018