Se dagens spotpris

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene. Under ser du dagens spotpris for Midt-Norge. Hvis du bor i andre områder i Norge, kan du skrive inn postnummer for å se spotpris i ditt område.

Dagens pris Forrige uke Hele landet

 • Sørøst-Norge

  189.254 øre/kWh
 • Sørvest-Norge

  189.254 øre/kWh
 • Midt-Norge

  148.882 øre/kWh
 • Nord-Norge

  119.106 øre/kWh
 • Vest-Norge

  189.254 øre/kWh
 • Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike strømpriser, avhengig av hvor du bor i landet. Prisen for Nord-Norge oppgis eks. mva.

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene er ink. mva. Nettleie til ditt nettselskap kommer i tillegg.

Faktorer som påvirker strømprisen

Kraftproduksjonen i Norge består av 96 prosent vannkraft, og derfor har nedbør mye å si for strømproduksjonen.

En annen faktor som spiller inn på strømprisen er produksjonskostnadene for kull og gasskraftverk. Disse avhenger av kullprisen og gassprisen, i tillegg til kostnader for utslipp av CO2. CO2-kvoteprisen har tredoblet seg siden nyttår. Dette vil derfor påvirke kostnadene når det kommer til fossil kraftproduksjon, og dermed også prisene på strøm i det europeiske kraftmarkedet som Norge tilhører.

Økt forbruk gir økt pris. I og med at strøm er primær varmekilde i de fleste norske hjem, er også utetemperaturen en prisdrivende faktor.

Våre siste artikler

Istad Kraft har strømprodukt tilpasset ditt behov

Våre strømprodukter