Her finner du informasjon om tariffer, skjema for kundeopplysninger og teknisk informasjon.

Fjernvarmetariff 2016 husholdning. Gjeldende fra og med 01.02.2016

Fjernvarmetariff

 Pris

Spotpris i vårt område + påslag 5,6 øre pr. kWh

Energiledd vinter

46,26 øre pr. kWh

Energiledd sommer

42,76 øre pr. kWh

Fastledd

34 kr. pr. mnd

Det gis 3% rabatt på summen av dette

Alle priser er inkludert mva.

Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn totalpris på elektrisitet.

Leveringsvilkår

Skjema for kundeopplysninger

Kontaktinformasjon fjernvarmeavdeling:

Geir Blakstad
Telefon  926 05 709 
E-post: geir.blakstad@istad.no

Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 05 (hverdager 08.00 – 15.30) 
Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon: 71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (08.00 – 16.00) kan viktige beskjeder formidles direkte til nettservice: 71 21 35 05.

Kundeservice

Tlf: 71 21 35 00

E-post: kundeservice@istad.no