Fjernvarme

I Årølia i Molde finner du vårt topp moderne fjernvarmesenter.

DSC8736 foto jens h lyngstad

Hvordan fungerer et fjernvarmeanlegg?

Istad Kraft sitt fjernvarmesystem består av en varmesentral og et distribusjonsnett. Varmt vann sirkulerer mellom varmesentraler og kunder i nedgravde, isolerte rør. Kundene benytter fjernvarme til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, radiatorer, ventilasjon og varmt tappevann.

I fjernvarmeproduksjonen benyttes for eksempel gammelt trevirke, hogstavfall fra skogen og biprodukter fra treindustrien.

Fjernvarme er altså et energifleksibelt distribusjonssystem som utnytter og tar i bruk lokale klimanøytrale ressurser.

DSC8402 foto jens h lyngstad

Vannet brukes både til å varme boliger og til å varme tappevann.

For kundene som er koblet på betyr dette at de slipper å ha varmtvannsbereder i huset, og at det i teorien aldri skal kunne bli tomt for varmt vann.

DSC8380 foto jens h lyngstad

Dette er også positivt for miljøet. Vilkårene for utslipp er svært strenge, og renseanlegget sørger for at det som slippes ut fra anlegget stort sett består av damp. Her tas det prøver jevnlig for å sikre at utslippene er rene.

Fakta om anlegget:
Vinterstid brennes det i snitt daglig ca. 15 tonn bioråstoff. Totalt bruker vi årlig på rundt 2900 tonn bioråstoff.
Råstoffet brennes ved 800-1000°C.
Energien fra forbrenningen blir til fjernvarme.
Rensede røykgasser, hovedsakelig vanndamp, slippes ut gjennom skorsteinen.

DSC8775 foto jens h lyngstad

Her finner du informasjon om tariffer, skjema for kundeopplysninger og teknisk informasjon

Fjernvarmetariff husholdning

Fjernvarmetariff privat fra 01.02.20
Fjernvarme Spotpris
Rabatt Spotpris 3%
Grunnpris fjernvarme: 54.33 øre/kWh
Fastledd 39,00 kr/mnd

Alle priser inkludert mva

Energimiks fjernvarme

Norsk Fjernvarme leverer portalen fjernkontrollen.no, hvor man kan se lokale energimikser fra anlegg over hele Norge. Her kan man også se energimiks fra Istad kraft, som vist på skjermbildet under.

Energikilde 2020 Kakediagram

Leveringsvilkår

Les leveringsvilkår her

Skjema for kundeopplysninger

Last opp skjema for kundeopplysninger

Kontaktinformasjon fjernvarmeavdeling:

Frank Gussiås
Telefon 900 41 474
E-post: frank.gussias@istad.no

Geir Blakstad
Telefon 926 05 709
E-post: geir.blakstad@istad.no

Ved feil/avbrudd i vårt forsyningsanlegg

Ta kontakt på tlf: 71 21 35 00 (hverdager 08.00 – 15.30)
Utenom arbeidstid bruk vår feilmeldingstelefon: 71 21 36 66

I forbindelse med omfattende feil kan det ta tid å komme gjennom på grunn av stor pågang. På dagtid (08.00 – 16.00) kan viktige beskjeder formidles direkte til kundeservice: 71 21 35 00.

Kundeservice

Tlf. 71 21 35 00
kundeservice@istad.no

DSC8463 foto jens h lyngstad