Kontakt oss

Du finner informasjon om faktura, strømforbruk og annen informasjon knyttet til din avtale på Min side

Kontaktskjema
Vi svarer på henvendelser fortløpende i åpningstid.
Til skjema
Ring oss
Hverdager
08.00 - 15.30
71 21 35 00
Jeg vil bli oppringt
Chat med oss
Hverdager
08.00 - 15.30
Start chat

Kontaktskjema

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Ofte stilte spørsmål og svar

Velg kategori nedenfor

Hvor ofte kommer faktura?

Våre kunder får faktura en gang per måned.

Hva inneholder strømregninga mi?

Din strømregning består av tre deler: Nettleien, kraftprisen og avgifter.

Nettleien er relatert til den lokale netteierens kostnader med å føre kraften frem til kunden. Myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), regulerer størrelsen på nettleien.

Kraftprisens sammensetning vil variere, avhengig av hvilken type kontrakt man som kunde velger. Med begrepet kraftpris menes pris inkludert påslag til strømleverandør.

Det er to ulike avgifter - en forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift. Det blir beregnet merverdiavgift av nettleie, kraftkjøp og forbruksavgift. Forbruksavgiften fastsettes av Stortinget og innkreves av netteier.

Hva er nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien dekker kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning, den skal også dekke kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. I tillegg er en betydelig andel av nettleien du betaler offentlige avgifter.

Jeg har skiftet strømleverandør, men mottar fortsatt faktura fra Istad

Hvis du bor i Aukra, Hustadvika, Gjemnes eller Molde er Istad Nett netteier i din kommune. Det er ikke mulig å skifte nettselskap, og du vil måtte fortsette å betale nettleie til Istad Nett uavhengig av strømleverandør.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha.

Hvorfor er strømforbruket mitt så høyt?

I Norge bruker de fleste husstander mest strøm på oppvarming. Hvis du har et årsforbruk på 16 000 kWh så vil du ved å senke innetemperaturen med 1 grad kunne redusere forbruket med 5 %. Det kan fort utgjøre 800 kroner. Varmepumpe kan også være en god investering så lenge man ikke bare tar ut all gevinst i økt komfort.

Oppvarming av vann er nummer to på listen over hva vi bruker strøm på, og kortere dusjer kan vises på strømforbruket.

Ved å ha et bevisst forhold til hva du bruker strøm på, kan det gi en besparelse i forbruk på 5-10 prosent.

Noen ganger kan feil på det elektriske anlegget ditt eller utstyr, f.eks. defekt termostat på varmtvannstanken, gjøre at man bruker mer strøm enn nødvendig. Varmeovner uten termostatstyring eller nattsenking, eller varmeovner i uisolerte rom (garasjer, bod, etc.) kan også kreve mye strøm. Vi ser også at det noen gang kan være koblet mer elektrisk utstyr til boligen enn det som er kjent for sluttbruker.

Hvor ofte kommer faktura?

Våre kunder får faktura en gang per måned.

Jeg skal flytte, og vil ta med meg strømabonnementet mitt

Da er det fint om du kan starte med å fylle ut dette skjemaet. Kontakt gjerne kundesenteret vårt om du setter deg fast.

Hvordan bestemmes kraftprisen

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Istad Kraft, og alle andre norske strømselskaper, kjøper strømmen sin her. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strømbørs for hele Norden.

Prisen regnes ut ifra etterspurt mengde strøm på timebasis. Det er for eksempel lite etterspørsel etter strøm om natten da de fleste sover, noe som gjør at strømprisen da ofte er lavere enn på ettermiddagen. -Men selv her kan det variere, og dermed kan det bli store forskjeller fra døgn til døgn.

I de fleste norske husstander er over 70 % av strømforbruket vårt oppvarming og vann. I perioder med kaldt vær og lite nedbør, er behovet for strøm ekstra stort. Når etterspørselen øker, øker også prisen. Merk at strømselskapets påslag er uavhengig av strømprisen. Strømselskapet tjener altså ikke mer penger på at du bruker strøm når det er dyrest.

Beløpet på strømfakturaen vil være en snittpris for ditt forbruk, ganget med mengden som er brukt. Passer du på å bruke strøm når det er rimeligst vi du kunne oppleve å få en billigere spotpris en det naboen har.

Jeg skal flytte, og vil si opp abonnementet mitt

Hvis du skal flytte, og ikke skal videreføre avtalen din med oss, er det viktig at vi får beskjed. Ta kontakt med oss via dette skjemaet.

Tusen takk for følget så langt.

PS! Det er selvfølgelig mulig å videreføre avtalen med oss om du ønsker det. Ta gjerne kontakt om du vil vi skal sende et godt tilbud til din nye boligadresse. Du kan også se de ulike strømproduktene våre her.

Jeg har endret navn

Du kan endre personlig informasjon under Min Side. Du finner pålogging øverst til høyre.

Hva er fastpris

En fastpris er en avtale/kontrakt om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett, to eller tre år.

I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet. Dette gir deg som kunde en "forsikring" mot høye strømpriser og bør vurderes av husholdninger som har en stram økonomi og trenger forutsigbare regninger.

Les mer om fastprisproduktet vårt her

Hva er spotpris

Timeprisen på strøm kan variere mye fra dag til dag.

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strømbørs for hele Norden.

Hver dag kl. 11 legger Nord Pool AS ut strømprisene for det neste døgnet. Strømmen prises per time, og kan variere mye i løpet av et døgn.

Prisen regnes ut ifra etterspurt mengde strøm på timebasis. Det er for eksempel lite etterspørsel etter strøm om natten da de fleste sover, noe som gjør at strømprisen da ofte er lavere enn på ettermiddagen. -Men selv her kan det variere, og dermed kan det bli store forskjeller fra døgn til døgn.

Hvis du velger spotprisavtale, vil prisen du betaler følge prisen fra strømbørsen, i tillegg til et påslag til strømleverandør og avgifter til det offentlige. For hver 100 kroner strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kroner til offentlige avgifter. For de aller fleste vil spotprisavtale lønne seg på sikt.

Du kan lese mer om spotprisproduktet vårt her.

Jeg har skiftet strømleverandør, men mottar fortsatt faktura fra Istad

Hvis du bor i Aukra, Hustadvika, Gjemnes eller Molde er Istad Nett netteier i din kommune. Det er ikke mulig å skifte nettselskap, og du vil måtte fortsette å betale nettleie til Istad Nett uavhengig av strømleverandør.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha.

Hvor kommer strømmen min fra?

Strømmen som produseres i Norge består i all hovedsak av vannkraft. Selv om kraften vi bruker vil reise kortest mulig, kan man ikke fastslå opphavet til akkurat den strømmen du bruker. Dette er fordi det er fri flyt av strøm i det nordiske nettet. I tillegg importerer Norge i perioder strøm fra våre naboland. Strømmen som produseres i disse landene kommer hovedsakelig fra kullkraftverk, atomkraftverk, og vindkraftverk

Bærekraftig produksjon siden 1919

Produksjonen ved Istad kraftstasjon startet etter at selskapet ble etablert i 1918. Med iver, skaperglede og entusiasme - og framfor alt hardt arbeid ble grunnlaget for det som er Istad Kraft lagt. Du kan lese mer om historien vår her.

Vannkraft er en fornybar kilde til energi. Prinsippet for å produsere vannkraft har ikke forandret seg så mye. Smeltevann og nedbør samles, og føres videre via rør til kraftstasjonene. I kraftstasjonen vil vannet treffe et turbinhjul, som igjen er knyttet til en generator. Kombinasjonen av vannmengde og fallhøyde sørger for at bevegelsesenergien til vannet blir omdannet til strøm som så kan overføres til bruk.

Produksjonen forurenser ikke, og vannet som brukes blir ført tilbake i naturen, og vil etter hvert fordampe og komme tilbake som ny nedbør igjen.

Opprinnelsesgaranti

Istad Kraft tilbyr opprinnelsesgaranti gjennom produktet vårt Istad Grønt Hjem. Velger du dette får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Hvordan bestemmes kraftprisen

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Istad Kraft, og alle andre norske strømselskaper, kjøper strømmen sin her. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strømbørs for hele Norden.

Prisen regnes ut ifra etterspurt mengde strøm på timebasis. Det er for eksempel lite etterspørsel etter strøm om natten da de fleste sover, noe som gjør at strømprisen da ofte er lavere enn på ettermiddagen. -Men selv her kan det variere, og dermed kan det bli store forskjeller fra døgn til døgn.

I de fleste norske husstander er over 70 % av strømforbruket vårt oppvarming og vann. I perioder med kaldt vær og lite nedbør, er behovet for strøm ekstra stort. Når etterspørselen øker, øker også prisen. Merk at strømselskapets påslag er uavhengig av strømprisen. Strømselskapet tjener altså ikke mer penger på at du bruker strøm når det er dyrest.

Beløpet på strømfakturaen vil være en snittpris for ditt forbruk, ganget med mengden som er brukt. Passer du på å bruke strøm når det er rimeligst vi du kunne oppleve å få en billigere spotpris en det naboen har.

Hva er fastpris

En fastpris er en avtale/kontrakt om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett, to eller tre år.

I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet. Dette gir deg som kunde en "forsikring" mot høye strømpriser og bør vurderes av husholdninger som har en stram økonomi og trenger forutsigbare regninger.

Les mer om fastprisproduktet vårt her

Hva er spotpris

Timeprisen på strøm kan variere mye fra dag til dag.

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strømbørs for hele Norden.

Hver dag kl. 11 legger Nord Pool AS ut strømprisene for det neste døgnet. Strømmen prises per time, og kan variere mye i løpet av et døgn.

Prisen regnes ut ifra etterspurt mengde strøm på timebasis. Det er for eksempel lite etterspørsel etter strøm om natten da de fleste sover, noe som gjør at strømprisen da ofte er lavere enn på ettermiddagen. -Men selv her kan det variere, og dermed kan det bli store forskjeller fra døgn til døgn.

Hvis du velger spotprisavtale, vil prisen du betaler følge prisen fra strømbørsen, i tillegg til et påslag til strømleverandør og avgifter til det offentlige. For hver 100 kroner strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kroner til offentlige avgifter. For de aller fleste vil spotprisavtale lønne seg på sikt.

Du kan lese mer om spotprisproduktet vårt her.

Hva inneholder strømregninga mi?

Din strømregning består av tre deler: Nettleien, kraftprisen og avgifter.

Nettleien er relatert til den lokale netteierens kostnader med å føre kraften frem til kunden. Myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), regulerer størrelsen på nettleien.

Kraftprisens sammensetning vil variere, avhengig av hvilken type kontrakt man som kunde velger. Med begrepet kraftpris menes pris inkludert påslag til strømleverandør.

Det er to ulike avgifter - en forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift. Det blir beregnet merverdiavgift av nettleie, kraftkjøp og forbruksavgift. Forbruksavgiften fastsettes av Stortinget og innkreves av netteier.

Hva er nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien dekker kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning, den skal også dekke kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. I tillegg er en betydelig andel av nettleien du betaler offentlige avgifter.

Hva er spotpris?

Spotpris/Markedskraftpris er en avtale om at prisen følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg må kunden betale et påslag. For hver 100 kroner strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kroner tilbake til stat og kommuner.

Timeprisen på strøm kan variere mye fra time til time i løpet av en dag.

Norge er med i det nordiske kraftmarkedet, hvor vi utveksler strøm med andre land. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og styres av Nord Pool, en felles strømbørs for hele Norden. Hver dag kl. 11 legger Nord Pool AS ut strømprisene for det neste døgnet. Strømmen prises per time, og kan variere mye i løpet av et døgn.

Prisen regnes ut ifra etterspurt mengde strøm på timebasis. Det er for eksempel lite etterspørsel etter strøm om natten da de fleste sover, noe som gjør at strømprisen da ofte er lavere enn på ettermiddagen. -Men selv her kan det variere, og dermed kan det bli store forskjeller fra døgn til døgn.

I de fleste norske husstander er over 70 % av strømforbruket vårt oppvarming og vann. I perioder med kaldt vær og lite nedbør, er behovet for strøm ekstra stort. Når etterspørselen øker, øker også prisen. Merk at strømselskapets påslag er uavhengig av strømprisen. Strømselskapet tjener altså ikke mer penger på at du bruker strøm når det er dyrest.

Beløpet på strømfakturaen vil være en snittpris for ditt forbruk, ganget med mengden som er brukt. Passer du på å bruke strøm når det er rimeligst vi du kunne oppleve å få en billigere spotpris en det naboen har.

Spotpris er som regel det rimeligste produktet over tid.

Du kan lese mer om spotprisproduktet vårt her.

Hvorfor er strømforbruket mitt så høyt?

I Norge bruker de fleste husstander mest strøm på oppvarming. Hvis du har et årsforbruk på 16 000 kWh så vil du ved å senke innetemperaturen med 1 grad kunne redusere forbruket med 5 %. Det kan fort utgjøre 800 kroner. Varmepumpe kan også være en god investering så lenge man ikke bare tar ut all gevinst i økt komfort.

Oppvarming av vann er nummer to på listen over hva vi bruker strøm på, og kortere dusjer kan vises på strømforbruket.

Ved å ha et bevisst forhold til hva du bruker strøm på, kan det gi en besparelse i forbruk på 5-10 prosent.

Noen ganger kan feil på det elektriske anlegget ditt eller utstyr, f.eks. defekt termostat på varmtvannstanken, gjøre at man bruker mer strøm enn nødvendig. Varmeovner uten termostatstyring eller nattsenking, eller varmeovner i uisolerte rom (garasjer, bod, etc.) kan også kreve mye strøm. Vi ser også at det noen gang kan være koblet mer elektrisk utstyr til boligen enn det som er kjent for sluttbruker.

Opprinnelsesgaranti

Istad Kraft tilbyr opprinnelsesgaranti gjennom produktet vårt Istad Grønt Hjem. Velger du dette får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Jeg skal flytte, og vil ta med meg strømabonnementet mitt

Da er det fint om du kan starte med å fylle ut dette skjemaet. Kontakt gjerne kundesenteret vårt om du setter deg fast.

Jeg skal flytte, og vil si opp abonnementet mitt

Hvis du skal flytte, og ikke skal videreføre avtalen din med oss, er det viktig at vi får beskjed. Ta kontakt med oss via dette skjemaet.

Tusen takk for følget så langt.

PS! Det er selvfølgelig mulig å videreføre avtalen med oss om du ønsker det. Ta gjerne kontakt om du vil vi skal sende et godt tilbud til din nye boligadresse. Du kan også se de ulike strømproduktene våre her.

Jeg har skiftet strømleverandør, men mottar fortsatt faktura fra Istad

Hvis du bor i Aukra, Hustadvika, Gjemnes eller Molde er Istad Nett netteier i din kommune. Det er ikke mulig å skifte nettselskap, og du vil måtte fortsette å betale nettleie til Istad Nett uavhengig av strømleverandør.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha.

Hvor ofte kommer faktura?

Våre kunder får faktura en gang per måned.

Jeg skal flytte, og vil si opp abonnementet mitt

Hvis du skal flytte, og ikke skal videreføre avtalen din med oss, er det viktig at vi får beskjed. Ta kontakt med oss via dette skjemaet.

Tusen takk for følget så langt.

PS! Det er selvfølgelig mulig å videreføre avtalen med oss om du ønsker det. Ta gjerne kontakt om du vil vi skal sende et godt tilbud til din nye boligadresse. Du kan også se de ulike strømproduktene våre her.

Jeg har endret navn

Du kan endre personlig informasjon under Min Side. Du finner pålogging øverst til høyre.

Hva er nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien dekker kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning, den skal også dekke kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. I tillegg er en betydelig andel av nettleien du betaler offentlige avgifter.

Jeg har skiftet strømleverandør, men mottar fortsatt faktura fra Istad

Hvis du bor i Aukra, Hustadvika, Gjemnes eller Molde er Istad Nett netteier i din kommune. Det er ikke mulig å skifte nettselskap, og du vil måtte fortsette å betale nettleie til Istad Nett uavhengig av strømleverandør.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha.

Hvorfor er strømforbruket mitt så høyt?

I Norge bruker de fleste husstander mest strøm på oppvarming. Hvis du har et årsforbruk på 16 000 kWh så vil du ved å senke innetemperaturen med 1 grad kunne redusere forbruket med 5 %. Det kan fort utgjøre 800 kroner. Varmepumpe kan også være en god investering så lenge man ikke bare tar ut all gevinst i økt komfort.

Oppvarming av vann er nummer to på listen over hva vi bruker strøm på, og kortere dusjer kan vises på strømforbruket.

Ved å ha et bevisst forhold til hva du bruker strøm på, kan det gi en besparelse i forbruk på 5-10 prosent.

Noen ganger kan feil på det elektriske anlegget ditt eller utstyr, f.eks. defekt termostat på varmtvannstanken, gjøre at man bruker mer strøm enn nødvendig. Varmeovner uten termostatstyring eller nattsenking, eller varmeovner i uisolerte rom (garasjer, bod, etc.) kan også kreve mye strøm. Vi ser også at det noen gang kan være koblet mer elektrisk utstyr til boligen enn det som er kjent for sluttbruker.

Opprinnelsesgaranti

Istad Kraft tilbyr opprinnelsesgaranti gjennom produktet vårt Istad Grønt Hjem. Velger du dette får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Opplever du strømbrudd?

Åpningstider kundesenter

Mandag-fredag 08.00 - 15.30


Besøksadresse
Istad Kraft AS
Plutovegen 5
6419 Molde