Høye strømpriser

Sist oppdatert: 02-12-2021

Vi har i tidligere nyhetsbrev skrevet om de høye kraftprisene i sørøst Norge. Kraftprisene som har preget riksmedia og den sørlige delen av landet fra sensommeren samtidig som vi i Midt- og Nord-Norge har hatt svært lave priser for årstiden.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px Teiner

Frem til sist torsdag lå november an til å bli den billigste strømmåneden i 2021 for oss i Midt-Norge. Snittprisen så langt i november var da på ca. 15 øre/ KWh. Fra fredag spratt prisen opp i 1,16 Kroner/ KWh og nådde en topp med 2,25 Kroner/ KWh sist søndag. Prisene er fortsatt høye og ligger rundt 1,5 kroner/ KWh.

Hvorfor er det slik?

De høye prisene på kontinentet og i Sør-Norge påvirker også våre priser. Årsakene til de høye prisene lenger sør er høye kull, gass og CO2 priser. I tillegg er magasinfyllingen i de store vannkraftanleggene langt under normalen. Årsaken til at disse prisene nå påvirker oss er at det i tillegg er kommet kulde som gir økt forbruk. Kaldt vær betyr oftest også vindstille. Nettopp det at det er vindstille gjør at det produseres mindre vindkraft både i Midt Norge, Sverige og lenger sør på kontinentet. Elvekraften i Nord-Sverige bidrar normalt også med en del energi, men denne er i ferd med å fryse til. Alt i alt betyr dette mindre produksjon samtidig som etterspørselen går opp.

Hva tror vi om prisene fremover?

Fremtidsmarkedet tror at prisene i vinter vil holde seg høye, men ikke så høye som i dag. Mest sannsynlig vil vi komme ned på priser på 65-70 øre/ KWh i snitt i vintermånedene. Vi må belage oss på større variasjoner enn vi har sett tidligere år. Dette skyldes blant annet at det er kommet mye vindkraft inn i markedet. varierende temperaturer vil også bety mye for utviklingen.

Vi minner igjen om at den billigste kilowattimen er den du ikke bruker: Skru ned varmen i ganger og rom som ikke er i bruk.

9 tips for lavere strømregning

Les mer