Ingen strømkompensasjon for Midt-Norge i desember

I desember var gjennomsnittsprisen i Midt-Norge (NO3) lavere enn det som kreves for å kvalifisere for kompensasjonsordningen fra myndighetene. Dette betyr at ingen i området omfattes av ordningen for desember måned.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px vinter

På grunn av høstens og vinterens høye strømpriser besluttet Stortinget en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Ingen kompensasjon for NO3

Vi som bor nord for Dovre og Sognefjorden og hører til prisområde NO3 og NO4 får ikke støtte fra staten for desember forbruket. Årsaken til dette er at prisområdet for Midt-Norge (NO3) hadde en gjennomsnittlig spotpris på Nordpool for desember måned på 60,77 øre/ kWh.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som beregner de gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Les mer om støttesatsene her.

Kompensasjonsordningen

Statens kompensasjonsordning forutsetter at den gjennomsnittlige månedsprisen går over 70 øre pr. kWh på strømbørsen Nord Pool for at man skal komme inn under støtteordningen. I samme perioden har den høyeste timeprisen vært 3,06 kroner/ kWh(!) og den laveste timeprisen 14,4 øre/ kWh, men det er gjennomsnittlig månedspris som legges til grunn for statens ordning med kompensasjon.

Prisen det refereres til på 70 øre/ kWh er gjennomsnittlig månedspris på Nord Pool. Dette er en råvarepris før moms, uten tillegg for lovpålagte elsertifikater, uten profil for når strømmen brukes og uten påslag.

Hvorfor er da spotprisen på fakturaen over 70 øre/ kWh?

Først og fremst legges det på moms og påslag inkludert lovpålagte elsertifikater på råvareprisen fra Nord Pool. Spotpris, som er produktet flesteparten av de norske husholdningene ligger på, fastsettes hver dag på Nord Pool. Denne spotprisen har forskjellig pris i alle døgnets 24 timer.

Prisen som kommer frem på fakturaen til hver enkelt kunde er regnet ut ifra den enkeltes forbruk gjennom døgnet ganget (forbruksprofil) med aktuell pris for forbruket hver time. Desember måned bestod av 744 timer som alle hadde forskjellig pris. Husholdningens forbruk pr. time blir ganget med prisen i den aktuelle timen og gir sum pris for kraftforbruket i måneden. Når sum pris deles på antall timer i måneden gir dette snittprisen for måneden og er den som vises på fakturaen.

Forskjellen mellom gjennomsnittlig månedspris på Nord Pool og den enkeltes fakturapris skyldes altså at forbruket ikke vil være jevnt over hele døgnet. Forbruket er typisk høyest om morgenen, på ettermiddag og i helgene. Spotprisen er dessverre oftest høyest tidlig på dag og på ettermiddagen, og nesten alltid billigst på natten mellom kl. 00 til 05. Det er oftest slik at med høye priser, så er også svingningene over døgnet større.

Strømprisen i januar

I Midt-Norge hadde vi noen dager med svært høye priser i månedsskiftet november/ desember, men prisene har heldigvis stabilisert seg på et mer «normalt» prisnivå i siste del av desember og så langt i januar. Hvis det fortsetter slik vil vi heldigvis heller ikke i januar komme inn under støtteordningen.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Les mer