Kompensasjonsordning for høye strømpriser

På grunn av høstens og vinterens høye strømpriser har Stortinget besluttet en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Ordningen gjelder strømforbruket fra og med desember 2021 til om med mars 2022.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px kompensasjon02 005

Kompensasjonsordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55% når den gjennomsnittlig månedsprisen på strømbørsen Nord Pool går over 70 øre pr kWh, regnet før mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta kompensasjon.

Hvem får støtte?

Unntak for ordningen

Dette kompenseres

Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte.

Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor siden strømprisen varierer mellom de fem prisområdene.

Støttesatsene for desember 2021

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

For Midt-Norge (NO3) var gjennomsnittsprisen for desember på 60,77 øre/kWh, og man faller da utenfor rammene for kompensasjon.

Mer informasjon om gjennomsnittprisene i Norge i desember finner du her.