Bestill Istad Lokal

Best for deg som ønsker en lokal strømavtale

Istad Lokal

Best for deg som ønsker en lokal strømavtale

Dagens spotpris fra Nordpool : 18,23 øre/kWh + 5.99 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 24,22 øre/kWh + kr. 2 pr. dag

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Priseksemplet ovenfor gjelder for prisområde NO3 (Midt-Norge). For anlegg utenfor NO3 gjelder egne priser. Hvilket prisområde måleren befinner seg i kan du sjekke ved å legge inn postnummeret her

Med Istad Lokal betaler du spotpris, pluss et fastbeløp på kr 2,00 pr.dag og et påslag.
Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura.