Store prisforskjeller mellom sør og nord

Det har vært mye fokus på strømpriser i media den siste tiden

Etter fjoråret der vi hadde rekordlave prise, faktisk de laveste prisene gjennom tidene, så oppleves årets prisoppgang spesielt bratt.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px Kjell Stian Brunes

Ulike prisområder i Norge

Norge er delt inn i 5 prisområder der Istad Krafts «hjemmeområde» kalles NO3. Grunnen til at Norge og Norden deles inn i prisområder er begrensninger i overføringskapasitet i strømnettet mellom geografiske områder, såkalte flaskehalser. I områder med stor produksjon, lite forbruk og begrensninger i overføringskapasiteten kan det periodevis oppstå situasjoner der man får innestengt kraft. Dette skjedde i store deler av Norge i fjor: da var det mye nedbør med store tilsig, produsentene ble tvunget til å kjøre turbinene og produsere kraft for å unngå overløp på vannmagasinene. Samtidig var det periodevis mye vind slik at vindkraftproduksjonen gikk for fullt. Etterspørselen (forbruket) var ikke stort nok og dette presset prisen ned.

Priser i vårt område

Går vi hjem igjen til Istad Krafts hjemmemarked, NO3, så er dette et område som har gått fra å være et høyprisområde med begrenset produksjon og overføringskapasitet, til et område med en av de laveste prisene i Norge, Norden og Europa. Bakgrunnen for dette er overføring fra nord som har lave priser og bedre hydrologi, samt utbygging av ny kraftproduksjon (vindkraftparker) i Midt-Norge.

Store prisforskjeller

Midt-Norge (NO3) har vært betydelig lavere priset enn de tre prisområdene i Øst-, Sør- og Vest-Norge (NO1, NO2 og NO5). Den gjennomsnittlige spotprisen for september måned på strømbørsen NordPool Spot endte opp på 67,4 øre/kWh for NO3. For NO1, NO2 og NO5 sin del så endte september opp på 1,35 KR/kWh, altså dobbelt så høy som i Midt-Norge.

I Midt-Norge var vinter- og vårprisene normale og til tider forholdsvis lave for årstiden. Fra juli av har vi sett høyere priser enn normalt også for NO3, og vi må tilbake til august/september 2018 for å finne priser som var noenlunde nær dagens priser.

I Midt-Norge var vinter og vårprisene normale og til tider forholdsvis lave for årstiden. Juli og august var høyere priset enn forventet og i forhold til foregående prisene i år, men historien viser at vi har hatt tilsvarende priser i sommermånedene.

Prognoser fremover

Hva vi kan forvente oss for høsten og vinteren i Midt Norge er i hovedsak avhengig av vind, nedbør og temperatur. Får vi en tørr og kald høst uten mye vind kan vi få en periode med høye priser. Blir det dermed vått og vindfullt, så kan vi forvente en normalisering av prisene.