Fakturaprisen på spot

Om du sammenligner strømfakturaen med naboens vil du mest sannsynlig oppleve at dere har forskjellige priser selv om dere har spotpris. Mange lurer på hvorfor det er slik når man bor i samme nærområde og dermed hører til samme prisområde. Kanskje er også forbruket ganske likt, men man ender ut med forskjellig pris.

Istad Kraft artikkelbilde 1500x850px faktura02

Din forbruksprofil

De nye AMS målerne, måler hver enkelt husholdnings faktiske forbruk time for time gjennom døgnet. Forbruksmønsteret til en kunde gjennom døgnet og året kalles en forbruksprofil.

Spotpris, som er produktet flesteparten av de norske husholdningene ligger på, fastsettes hver dag på Nordpool. Denne spotprisen har forskjellig pris i døgnets alle 24 timer.

Strømpris på faktura

Prisen som kommer frem på fakturaen til hver enkelt kunde er regnet ut ifra den enkeltes forbruk gjennom døgnet ganget (forbruksprofil) med aktuell pris for forbruket hver time. November måned bestod av 720 timer som alle hadde forskjellig pris. Husholdningens forbruk pr. time blir ganget med prisen i den aktuelle timen og gir sum pris for kraftforbruket i måneden. Når sum pris deles på antall timer i måneden gir dette snittprisen for måneden og er den som vises på fakturaen.

Forskjellen mellom gjennomsnittlig månedspris på Nordpool og den enkeltes fakturapris skyldes altså at forbruket ikke vil være jevnt over hele døgnet: Forbruket er typisk høyest om morgenen, på ettermiddag og i helgene. Spotprisen er dessverre oftest høyest tidlig på dag og på ettermiddagen, og nesten alltid billigst på natten mellom kl. 00 til 05. Det er oftest slik at med høye priser, så er også svingningene over døgnet større.

Store prissvingninger i november

For forbruket i november så ble dette veldig synlig: November startet med svært lave spotpriser der snittet frem til og med 24. november var ca. 15 øre/ KWh (eks. avgifter) til at de fem siste dagene av måneden var mellom 1,15 og 2,25 NOK/ KWh! Det flate månedssnittet på Nordpool endte på 41,7 øre/ KWh. De store prissvingningene innenfor måneden gjør at snittprisen for hver enkelt kan være svært forskjellig. Var du f.eks. hjemme eller bortreist den siste helgen i november? Eller tok du julevasken og fyrte for fullt? Forbruket akkurat den helga gjorde stort utslag i forhold til hvilken snittpris du endte opp på.

Prisvariasjoner i desember

Desember har også store variasjoner i pris fra dag til dag og over døgnet. Så langt har vi sett priser fra 1,5 NOK/ KWH til 23 øre/ KWh (alle priser eks. avgifter). Dette betyr at også desemberfakturaen vil ha store forskjeller i spotprisen avhengig av forbruket.