Ikon: Istad Spot

Istad Spot

Best for deg som ønsker en pris som følger markedet

Istad Spot er vårt mest solgte produkt.

Spot har over tid vært den rimeligste strømavtalen på markedet

Du får Istad Kraft sin innkjøpspris med et påslag. Og et fastbeløp på 39,- pr mnd.

Uavhengig av kraftleverandør får du spotpris ut fra der du bor

Innkjøpspris 65.61 øre/kWh 1
+ 7.99 øre/kWh i påslåg inkl. elsertifikater 2
= Din kraftpris 73.6 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd
1 Pris for Midt-Norge på NordPool 26. jan. 2021
2 Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater
Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Spot

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Hvis du bestiller til nytt målepunkt
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår