Markedskommentar

Sist oppdatert: 16-09-2021

Markedsvurdering

Last ned

Grafen over viser engrospriser i øre/kWh for systempriskontraktene for 4. kvartal 2021 og hele året 2022.

Det er stor forskjell på kraftprisene mellom sør og nord i landet. Spotprisen i nord (NO3 og NO4) var i forrige uke 40 øre lavere enn i Sør-Norge!

Bedre ressurssituasjon i nord enn i sør samt avgrensninger i utvekslingskapasiteten mellom nord og sør både i Norge og Sverige bidrar til prisforskjellen.

Terminprisene for den nordiske systemprisen gjorde et kraftig byks over helgen og lå i går på ca. 90 øre for fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022. Prisstigningen kom veldig raskt, så en liten markedskorreksjon kan nok komme. Dog er det utsikter til en ytterligere svekkelse av hydrologien inn mot vinteren, og det vil igjen kunne presse prisene mer opp. Vi trenger en lengre våt periode ganske raskt nå for å unngå en veldig stram vinter med priser opp mot europeisk nivå.

Vi tror fortsatt at de nordligste områdene (NO3 og NO4) blir liggende under systemprisen framover, mens de tre sørlige prisområdene vil bli liggende over systemprisen.


Magasinfylling og hydrologi

Last ned
  • 2021
  • 2020
  • med
  • min
  • max
  • Median,minimum og maksimum beregnes basert på de siste tyve års fylling

Tabellinnhold hentet fra NVE

Diagram ovenfor: Magasinfylling hele Norge. (NVE)

Magasinfyllingen var ved utgangen av uke 34 på 64,9 prosent, mens medianen siste 20 år i samme uke er på 81,9 prosent.

Det tørre været har vedvart en stund og den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved utgangen av uke 36 på -18 TWh!

I uke 36 var temperaturene i Sør- og Midt-Norge 1-3 grader over ukegjennomsnittet for årene 1999-2018.

Tilsiget i samme uke var på 2 TWh eller 70% av gjennomsnittet for uken. I inneværende uke er det ventet tilsig på 1,3 TWh som tilsvarer 45% av uke- gjennomsnittet.

Norsk produksjon av kraft hittil i år har vært på 106,9 TWh mot 102,9 TWh på samme tid i fjor, mens forbruket hittil i år er på 95,4 TWh mot 90,8 TWh i fjor. Det vil si at vi har hatt større økning i forbruket enn i produksjonen hittil i år.

Norge sin netto eksport av kraft hittil i år har vært 11,7 TWh mot 16,3 TWh på samme tid i fjor.


Historisk spotpris

Last ned

Tabellinnhold hentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool

Spotpris (SYS - NO3)

NordPool Spot engrospriser eks. mva.

Nordpool spotpriser øre/kWh
År System NO3
2018 42,2 42,3
2019 38,3 37,9
2020 11,6 10,0
Uke System NO3
34 74.04 54.30
35 79.55 48.07
36 88.19 49.75

Dagens spotpris

NordPool 16-09-2021 inkl. mva.

NO1 154.0   øre/kWh
NO2 154.0   øre/kWh
NO3 79.7   øre/kWh
NO4 59.7   øre/kWh
NO5 154.0   øre/kWh

Prisen for Nord-Norge(NO4) oppgis eks. mva.