Min side

Markedskommentar

Sist oppdatert: 17-06-2021

Markedsvurdering

Last ned

Grafen over viser engrospriser i øre/kWh for terminkontraktene for 3. kvartal 2021 og hele året 2022.

Værprognosene har den siste uken mildt sagt svingt mye, noe som også påvirker prisene når hydrobalansen har ligget rundt normalen. De siste prognosene ser ut til at vi får et hydrologisk overskudd på 4-5 TWh de neste ukene, og det har gitt fallende terminpriser. Markedet er nok svært sensitive på værprognosene framover og dermed vil nok prisene svinge en del framover både i spot og terminmarkedet.

For terminkontraktene vil råvareprisene på brensel og CO2-kvoter også være viktig. Her er det også bra med volatilitet om dagen så det understreker forventningene om svingene priser nå.

En tredje faktor er at en del kjernekraft i Sverige vil være ute av drift gjennom sommeren og det gir økt risiko for økte priser framover. I tillegg så har vi vindkraftproduksjon som en faktor, noe som vil spille inn på spotprisene i sommer. Senest i helgen så var det perioder med mye vind som ga veldig lave spotpriser på dagtid.

Oppsummert så er situasjonen at har vi en god hydrobalanse samtidig som det leveres mye vindkraft inn i systemet så påvirker det tydelig kraftprisene nedover, og i motsatt fall så kobles prisene enda mer mot kontinentale priser som er høyere.


Magasinfylling og hydrologi

Last ned
  • 2021
  • 2020
  • med
  • min
  • max
  • Median,minimum og maksimum beregnes basert på de siste tyve års fylling

Tabellinnhold hentet fra NVE

Diagram ovenfor: Magasinfylling hele Norge. (NVE)

Magasinfyllingen var ved utgangen av uke 23 på 58,3 prosent, mens medianen for samme tid er på 52,9 prosent.

Den hydrologiske balansen for Norge + Sverige har falt en del siden forrige rapport og var ved utgangen av uke 23 på ca. +2,3 TWh.

I uke 23 var temperaturen om lag 1-4 grader over ukegjennomsnittet for årene 1999-2018 i hele landet. Tilsiget i samme uke var på 6,6 TWh som er litt over normalen. I inneværende uke er det ventet tilsig på omtrent samme nivå.

Ved inngangen til denne uken var det beregna et snømagasin på ca 19 TWh. I løpet av uken er dette ventet å minke til 16 TWh.

Norsk produksjon av kraft hittil i år har vært på 74,8 TWh mot 69,9 TWh på samme tid i fjor, mens forbruket hittil i år er 68,6 TWh mot 64,5 TWh i fjor. Dette gjør Norge til en nettoeksportør av 6,2 TWh hittil i år.


Historisk spotpris

Last ned

Tabellinnhold hentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool

Spotpris (SYS - NO3)

NordPool Spot engrospriser eks. mva.

Nordpool spotpriser øre/kWh
År System NO3
2018 42,2 42,3
2019 38,3 37,9
2020 11,6 10,0
Uke System NO3
21 42,43 31,90
22 49,38 40,92
23 48.32 45.17

Dagens spotpris

NordPool 18-06-2021 inkl. mva.

NO1 52.7   øre/kWh
NO2 65.5   øre/kWh
NO3 33.5   øre/kWh
NO4 22.2   øre/kWh
NO5 52.7   øre/kWh

Prisen for Nord-Norge(NO4) oppgis eks. mva.