Markedskommentar

Sist oppdatert: 02-12-2021

Markedsvurdering

Last ned

Grafen over viser engrospriser i øre/kWh for systempriskontraktene for 1. kvartal 2022 og hele året 2022.

Kuldeperioden vi har hatt over oss den siste uken har drevet kraftprisene opp både i spotmarkedet og i terminmarkedet. En kald værtype gir også mindre vind til vindkraftproduksjonen samtidig som at forbruket drives opp. Det har gitt flere timer med utveksling av kraft og priskobling mot kontinentet. Sør-Norge har hatt høye priser en stund, men siden slutten av november har også prisene i Midt-Norge og Nord-Norge svingt kraftig opp.

Som vi ser av priskurvene så har det vært store svingninger i spotprisene men også uvanlig store svingninger i terminkontraktene. Spotprisene i Midt- og Nord-Norge har lenge vært veldig lave, men snudde som nevnt opp når vi gikk inn i kuldeperioden. Disse områdene har hatt normal magasinfylling og et godt innslag av vindkraft, mens i Sør-Norge har det vært veldig lav magasinfylling.

Etter en kraftig forbedring av hydrologisk balanse i november er det ventet at den kalde perioden vi har nå vil svekke den fra -6 TWh i forrige uke og ned mot -15 TWh i løpet av 2 uker.

Vinterprisene blir nok ganske høye for alle norske prisområder, men det vil nok fortsatt være Sør-Norge som får de aller høyeste. Kraftige svingninger i spotprisene det får vi, men det er også ganske store svingninger i terminprisene. Terminprisen for første kvartal kan på et par dager svinge 10-15 øre fram mot levering.


Magasinfylling og hydrologi

Last ned
  • 2021
  • 2020
  • med
  • min
  • max
  • Median,minimum og maksimum beregnes basert på de siste tyve års fylling

Tabellinnhold hentet fra NVE

Diagram ovenfor: Magasinfylling hele Norge. (NVE)

Magasinfyllingen var ved utgangen av uke 47 på 69 prosent, mens medianen siste 20 år i samme uke er på 79,8 prosent.

Nord-Norge (NO4) er det prisområdet som har høyest magasinfylling med 80,2 prosent, mens Sørvest-Norge (NO2) har den laveste fyllingsgraden med 61,8 prosent.

Hydrologisk balanse for Norge og Sverige var ved utgangen av uke 47 på -6 TWh.

I uke 47 var temperaturene i Sør-Norge 1-3 grader under ukegjennomsnittet som for årene 1999-2018, mens de i Nord-Norge var hele 5-8 grader under ukegjennomsnittet. Uke 48 har fortsatt med lave temperaturer og det ligger an til at temperaturene ender 6-9 grader under ukegjennomsnittet i hele landet.

Norsk produksjon av kraft hittil i år har vært på 139,3 TWh mot 136,5 TWh på samme tid i fjor, mens forbruket hittil i år er på 123,6 TWh mot 118,9 TWh i fjor.

Netto eksport av kraft hittil i år har vært 15,7 TWh mot 17,7 TWh til samme tid i fjor.


Historisk spotpris

Last ned

Tabellinnhold hentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool

Spotpris (SYS - NO3)

NordPool Spot engrospriser eks. mva.

Nordpool spotpriser øre/kWh
År System NO3
2018 42,2 42,3
2019 38,3 37,9
2020 11,6 10,0
Uke System NO3
45 70.99 14.01
46 59.52 13.32
47 140.75 81.94

Dagens spotpris

NordPool 03-12-2021 inkl. mva.

NO1 189.3   øre/kWh
NO2 189.3   øre/kWh
NO3 148.9   øre/kWh
NO4 119.1   øre/kWh
NO5 189.3   øre/kWh

Prisen for Nord-Norge(NO4) oppgis eks. mva.