Markedskommentar

Sist oppdatert: 16-06-2022

Markedsvurdering

Last ned

Grafen over viser engrospriser i øre/kWh for systempriskontraktene for 3. kvartal 2022 og hele året 2023.

Kraftprisen er svært sensitive på endringer i tilsig og vannverdier om dagen, og endringene i værvarslene gir store markedsbevegelser. Den hydrologiske balansen i Sør-Norge er fortsatt såpass svak at man kan forvente høye områdepriser der gjennom sommeren og inn i kommende vinter.

Områdepriskontraktene for de sør-norske prisområdene indikerer i dag en gjennomsnittlig spotpris i disse prisområdene på rundt 180 øre i tredje kvartal. Til sammenligning forventer markedet at de to nordlige prisområdene havner i snitt på ca. 40-45 øre i tredje kvartal. Systemprisen som er den nordiske referanseprisen ligger i dag på rundt 120 øre for tredje kvartal.

NO4 har for tiden et hydrologisk overskudd mens Sør-Norge har et stort hydrologisk underskudd. Midt-Norge er omtrent på normalen, men her har man i tillegg en stor andel vindkraft som med dagens hydrologiske balanse gir lave priser når det blåser normalt eller mer. På den annen side gir vindstille perioder høyere priser i NO3, siden området da fort blir koblet på svenske priser.

Om vi ser bort i fra perioder uten vindkraft, så ventes det lave spotpriser gjennom sommeren og inn mot høsten i NO3. Videre så må nok den hydrologiske balansen i Midt-Norge forverre seg en del før spotprisene kan etablere seg på et høyt nivå.

I terminmarkedet så er framtidsprisene preget av mye frykt og usikkerhet, og dette prises inn i kontraktene. Mens i spotmarkedet så er det mer det fundamentale bildet i øyeblikket som setter prisene. Vi mener på kort og mellomlang sikt at terminkontraktene for NO3 er priset noe for høyt i forhold til situasjonen vi har i dag.

Selv om det ikke er noe nytt, så får værsituasjonen framover enda større betydning for kraftprisene i tiden som kommer.


Magasinfylling og hydrologi

Last ned
  • 2022
  • 2021
  • med
  • min
  • max
  • Median,minimum og maksimum beregnes basert på de siste tyve års fylling

Tabellinnhold hentet fra NVE

Diagram ovenfor: Magasinfylling hele Norge. (NVE)

Magasinfyllingen for Norge var ved utgangen av uke 23 på 42,3 prosent, mens medianen siste 20 år i samme uke er på 54,3 prosent.

Høyest magasinfylling har Nord-Norge (NO4) med 54,5 prosent, mot medianen siste 20 år på 50,5 prosent. Størst avvike i forhold til medianen siste 20 år er det Sørvest-Norge (NO2) som har, med en fyllingsgrad på 37,1 prosent mot en median på 60,4 prosent. For NO3 så er fyllingsgraden på 52,8 prosent mot medianen på 56,7 prosent.

Beregnet snømagasin er i slutten av uke 23 på ca. 23 TWh, noe som er 1 TWh over gjennomsnittet for årene 2001-2020. I store deler av landet er det bart for snø, men det er fremdeles mye snø i enkelte fjellområder.

Hydrologisk balanse (definert som samlet vannkraftpotensial sammenlignet med normalt) for Norge var ved utgangen av uke 23 på -8,5 TWh.

Samlet kraftproduksjonen hittil i år har vært 68,6 TWh mot 74,8 TWh til samme tid i fjor. Strømforbruket hittil i år har vært 63,4 TWh mot 68,6 TWh til samme tid i fjor. Netto eksport av kraft hittil i år har vært på 5,1 TWh mot 6,2 TWh til samme tid i fjor.


Historisk spotpris

Last ned

Tabellinnhold hentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool

Spotpris (SYS - NO3)

NordPool Spot engrospriser eks. mva.

Nordpool spotpriser øre/kWh
År System NO3
2019 38,3 37,9
2020 11,6 10,0
2021 63.39 41.95
Uke System NO3
23 98.88 11.29
24 104.22 9.85
25 145.82 8.4

Dagens spotpris

NordPool 27-06-2022 inkl. mva.

NO1 205.7   øre/kWh
NO2 279.5   øre/kWh
NO3 4.2   øre/kWh
NO4 3.4   øre/kWh
NO5 205.7   øre/kWh

Prisen for Nord-Norge(NO4) oppgis eks. mva.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.