Energirådgivning

Ved hjelp av vårt webbaserte oppfølgingssystem kan du få full kontroll over bedriftens strømforbruk hele døgnet

Kontormiljo DSC03515 foto jens h lyngstad

Ved å ta inn verdier fra hovedmåler og eventuelle undermålere i vårt energioppfølgingssystem Energinet, kan vi gi deg full oversikt over strømforbruket, med historikk, ET-kurver, alarmer og rapporter som du har full tilgang til på via PC. Rapporter kan også sendes på mail til driftspersonell og ledelse.

Det å være bevisst på sitt forbruk gjennom døgnet er den viktigste brikken for å sette i verk nødvendige tiltak på bygget, og se feil i tekniske anlegg på et tidlig tidspunkt. Systemet vil blant annet kunne identifisere feil i systemene som kan koste bedriften din mye over tid hvis det ikke blir oppdaget.

Å komme i gang med energioppfølging er ikke kostbart, ta kontakt så kommer vi på befaring og gir deg et uforpliktende tilbud på en løsning som passer din bedrift.

Kontormiljo DSC03184 foto jens h lyngstad