Bli Miljøfyrtårn

Istad Kraft er autorisert MIljøfyrtårnkonsulent, og kan hjelpe deg når din bedrift skal sertifiseres

Foto: Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Dette er et viktig verktøy innen miljøledelse. Tiltakene som inngår er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Når en virksomhet er sertifisert, skal den årlig levere en miljørapport som viser status innen miljøarbeid, arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, energibruk og transport.

Vi hjelper gjerne

Sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent, Anita Øyen, kan ringes på tlf. 959 37 660, eller nås på e-post anita.oyen@istad.no