Strømavtaler med fornybar energi

Med 100% fornybar energi knyttet til strømavtalen din, sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som din bedrift forbruker.

Fornybar artikkelbilde 1500x850px buldrende vann 003

I praksis betyr det at du reduserer bedriftens CO2-avtrykk med mange tonn i året, avhengig av størrelsen på kraftforbruket.

Opprinnelsesgarantier fra fornybare kraftprodusenter

Med Fornybar energi kjøpes opprinnelsesgarantier hos fornybare kraftprodusenter. Vi har også opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk i Istad-vassdraget og fra Driva.

Fornybar energi

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlige enn ikke-fornybar energi. (Istad Kraft leverer kun opprinnelsesgarantier fra vannkraft.)

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk.

Vil du vite mere om fornybar energi så tar vi gjerne en prat om det.

Ta kontakt for en uforpliktende de samtale

Kontakt energirådgiver