Varierende priser preger kraftmarkedet

I mars la vi den kaldeste vinteren bak oss, og vi fikk mildere vær og økt vindkraftproduksjon. Dette gjorde at spotprisene i alle norske prisområder falt betydelig sammenlignet med februar. Hittil i april så har det igjen vært kaldere enn normalt og vi har fått litt stigende priser igjen.

Artikkel bedrift 04 21

En viktig faktor å merke seg, er at vi har fått mer variable døgnpriser og store forskjeller fra time til time innenfor døgnet. Det gjør at den faktiske spotprisen du betaler kan havne et godt stykke unna gjennomsnittsprisen for måneden siden forbruket er forskjellig i de ulike timene i døgnet. I de dyreste timene er det som regel også høyest forbruk.

Store prisforskjeller fra nord til sør

Gjennomsnittlig børspris på NordPool for de ulike norske prisområdene i uke 15:

Som vi ser av prisene over så har vi store prisforskjeller fra sør til nord. Denne forskjellen så vi ikke like tydlelig i fjor da vi hadde en hydrobalanse som var rekordhøy. Men i 2021 når hydrobalansen har vært mer mot normalen, ser vi et klart skille i prisene mellom nord og sør.

Nye utenlandskabler gir prishopp i Sør-Norge

Nordlink-kabelen (1,4 GW) til Tyskland og den kommende Englandskabelen har gitt vannkraftprodusentene klare insentiver til å spare på vannet, noe som har gitt et markant prisløft i Sør-Norge.

Med en normal eller svakere enn normal hydrologi, får Sør-Norge en sterkere kobling mot kontinentale priser enn det vi har sett tidligere.

Lavere priser i nord

Lavere priser i nord følger nok en del av at vannkraftprodusentene har fått konkurranse fra vindkraft, og når det ikke blåser så må de produsere mer enn de kanskje kunne tenkt seg for å sikre seg mot flom når snøsmeltingen kommer.

Prognoser frem i tid

I terminmarkedet lengre framme så har 2022 kontrakten løftet seg i april mens 2023 og 2024 er lavere priset. Forklaringen på det kan være at det er flere selgere i markedet for å sikre sin produksjon enn det er kjøpere av kontraktene.

Det ser ut til at de store områdeprisforskjellene vil vare framover, og det gjør at systemprisen ikke sier deg like mye om prisnivået som før. Det kan bli mindre forskjeller mot sommeren, men i det store bildet så vil en god stund framover fortsette å ha betydelige forskjeller i områdeprisene.