Privat
Min side

Om oss

Vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet ved å være en lokal drivkraft

Nattbilde Molde Istad Kraft fotograf andreas winter 3

Istad Kraft er blant de rimeligste strømleverandørene i landet, og har en sterk posisjon i lokalmarkedet. Vi setter deg som kunde i fokus og vår aktivitet handler om at du skal bli ivaretatt på best mulig måte. Vi skal lytte og kommunisere slik at vi ivaretar relasjonene til våre kunder på en fremragende måte.

For oss i Istad Kraft betyr det at vi ønsker å:

  • Ha kunden i fokus
  • Skape verdier
  • Være profesjonell
  • Jobbe langsiktig
  • Ha godt humør

Vi får være en del av et godt lokalsamfunn. Våre kunder er ikke bare forbrukere – de er også foreldre, trenere og frivillige, kulturinteresserte og muligens MFK-supportere. Vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal drivkraft.

Istad Kraft er et heleid datterselskap av Istad AS, og vi har ansvar for Istad-konsernets kundesenter, salg av kraft til sluttbrukermarkedet, fakturering/måling/avregning samt kraftproduksjon.

Årlig omsetter vi ca. 900 GWh elektrisk kraft og av dette produserer vi selv over 200 GWh fra kraftverkene på Istad, Angvik, Driva og Haukvik.

Konsernets visjon er å være en bærekraftig lønnsom drivkraft. Vi skal levere kraft med evighetens perspektiv. Vi vil være med og sikre fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine kraftbehov.

Vi skal alltid levere ren strøm til noen av de laveste prisene du får her i landet. Vi investerer ikke i vindkraft på land og har heller ingen ambisjoner om dette. Vår strøm har kun opprinnelse fra vannkraft – fra Istad-vassdraget. Istad Kraft har fem vannkraftverk som eies og driftes 100 %, og andelsproduksjon i tre vannkraftverk.

Istad Kraftselskap ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom daværende Bolsøy kommune og Molde kommune. Vedtak om å starte selskapet ble gjort i Bolsøy kommunestyre den 30. januar 1918 og i Molde bystyre den 5. februar samme år. Navnet Istad Kraft skriver seg fra vår første kraftstasjon på Istad, ca. 30 km øst for Molde sentrum. 15. november 1919 begynte leveringen av elektrisk kraft fra Istad med et aggregat som hadde en installert effekt på 750kW. Etter dagens forhold ville dette ha dekt ca. 200 husstander.

Etter at Aura-vassdraget kom i drift, ble Istad Kraft et engrosselskap som formidlet kraft til de kommunale kraftlagene. 1.1.1981 overtok Istad Kraft detaljforsyningen i kommunene Aukra, Molde, Hustadvika og Gjemnes.

Uvaer Bjorset Molde fotograf andreas winter 1