Bestill Istad web

Avtalen for deg som gjør alt digitalt

Istad web

Avtalen for deg som gjør alt på web

  • Påslag 2,5 øre/kwh
  • Fastbeløp 0,-

Dagens spotpris fra Nordpool : 18,23 øre/kWh + 2.5 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 20,73 øre/kWh + kr. 0 pr. mnd

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Priseksemplet ovenfor gjelder for prisområde NO3 (Midt-Norge). For anlegg utenfor NO3 gjelder egne priser. Hvilket prisområde måleren befinner seg i kan du sjekke ved å legge inn postnummeret her

Med Istad Web betaler du spotpris time for time med kun et lite påslag til å dekke lovpålagte elsertifikater.

Avtalen forutsetter at du har efaktura.