Min side

Bestill Istad Grønt hjem

Kraft med opprinnelsesgaranti fra Driva Kraftverk

Istad Grønt hjem

100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk

Dagens spotpris fra Nordpool : 33,47 øre/kWh + 8.09 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 41,56 øre/kWh + kr. 59 pr. mnd

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Pris hentes fra Nordpool,og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet.Spotprisen som vises her, er fra Privat sitt prisområde, NO3.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.

Med Istad Grønt Hjem får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Her finner du opprinnelsesgaranti for den kraften du kjøper. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura

Denne avtalen gjelder kun for anlegg med et samlet forbruk mindre enn 40.000 kWh pr år.