Bestill Istad Grønt hjem

Kraft med opprinnelsesgarantier fra Driva Kraftverk

Istad Grønt hjem

Strøm med opprinnelsesgaranti fra Driva Kraftverk

Dagens spotpris fra Nordpool : 148,88 øre/kWh + 8.09 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 156,97 øre/kWh + kr. 59 pr. mnd

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Priseksemplet ovenfor gjelder for prisområde NO3 (Midt-Norge). For anlegg utenfor NO3 gjelder egne priser. Hvilket prisområde måleren befinner seg i kan du sjekke ved å legge inn postnummeret her

Med Istad Grønt Hjem får du strøm med opprinnelsesgarantier kun fra Driva Kraftverk. Her får du opprinnelsesgaranti for den kraften du kjøper. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura

Denne avtalen gjelder kun for anlegg med et samlet forbruk mindre enn 40.000 kWh pr år.