Privat
Min side

Bestill Istad Fornybar

Best for deg som ønsker fornybar energi

Istad Fornybar

Dagens spotpris fra Nordpool : 31,40 øre/kWh + 5.125 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 36,52 øre/kWh + kr. 59 pr. mnd

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Pris hentes fra Nordpool,og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet.Spotprisen som vises her, er fra Istad Kraft sitt prisområde, NO3.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.

Ønsker du 100 % fornybar energi?

Istad Fornybar er 100 % fornybar energi som du får til spotpris + kr 59,- i fastbeløp pr mnd. og et lite påslag. Den gunstige prisen forutsetter at du har eFaktura eller ePostfaktura, som du vil motta hver måned. eFaktura kan tegnes når du betaler neste regning.

Produktet tilbys privatkunder.