Privat
Min side

Bestill Istad Enkel

Best for deg som ønsker en enkel strømavtale

Istad Enkel

Best for deg som ønsker en enkel strømavtale

Dagens spotpris fra Nordpool : 31,40 øre/kWh + 5.215 i påslag inkl. elsertifikater

= Din kraftpris 36,61 øre/kWh + kr. 1.75 pr. dag

Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, inkludert mva.

Pris hentes fra Nordpool,og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet.Spotprisen som vises her, er fra Istad Kraft sitt prisområde, NO3.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.

Med Istad Enkel betaler du spotpris, pluss et fastbeløp på kr 1,75 pr.dag og et lite påslag.
Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura.