Ikon: Istad Grønt Hjem

Istad Grønt Hjem

100% fornybar energi fra Driva Kraftverk

Med Istad Grønt Hjem får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Her finner du opprinnelsesgaranti for den kraften du kjøper. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura 

Denne avtalen gjelder kun for anlegg med et samlet forbruk mindre enn 40.000 kWh pr år. . 

Innkjøpspris 53.53 øre/kWh 1
+ 8.09 øre/kWh i påslåg inkl. elsertifikater 2
= Din kraftpris 61.62 øre/kWh + kr. 59 pr. mnd
1 Pris for Midt-Norge på NordPool 15. feb. 2019
2 Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater
Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Grønt Hjem

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Jeg ønsker å bli kontaktet via
Ønsker du å bestille betalingstjenesten Jevn strømregning?
* Vilkår