Ikon: Istad Grønt Hjem

Istad Grønt Hjem

100% fornybar energi fra Driva Kraftverk

Med Istad Grønt Hjem får du 100 % fornybar energi fra Driva Kraftverk. Her finner du opprinnelsesgaranti for den kraften du kjøper. Dette sertifikatet garanterer at den kraften du kjøper fra Istad Kraft kommer fra fornybare energikilder - i ditt tilfelle fra vannkraft produsert fra Gjevilvatnet i Oppdal kommune. Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura 

Denne avtalen gjelder kun for anlegg med et samlet forbruk mindre enn 40.000 kWh pr år. . 

Innkjøpspris 65.61 øre/kWh 1
+ 8.09 øre/kWh i påslåg inkl. elsertifikater 2
= Din kraftpris 73.7 øre/kWh + kr. 59 pr. mnd
1 Pris for Midt-Norge på NordPool 26. jan. 2021
2 Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater
Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Grønt Hjem

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Hvis du bestiller til nytt målepunkt
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår