Ikon: Istad Fornybar

Istad Fornybar

Best for deg som ønsker fornybar energi

Ønsker du 100% fornybar energi?

Istad Fornybar er 100 % fornybar energi som du får til vår innkjøpspris + kr 59,- i fastbeløp pr mnd. og et lite påslag.
Den gunstige prisen forutsetter at du har eFaktura eller ePostfaktura, som du vil motta hver måned. eFaktura kan tegnes når du betaler neste regning. 

Produktet tilbys privatkunder og har en begrensning på uttak av inntil 40.000 kWh.

Innkjøpspris 65.61 øre/kWh 1
+ 5.215 øre/kWh i påslåg inkl. elsertifikater 2
= Din kraftpris 70.825 øre/kWh + kr. 59.00 pr. mnd
1 Pris for Midt-Norge på NordPool 26. jan. 2021
2 Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater
Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Fornybar

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Hvis du bestiller til nytt målepunkt
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår