Ikon: Istad Fast

Istad Fast

Best for deg som ønsker en forutsigbar pris

Istad Fast er det produktet vårt du kan velge hvis du ønsker forutsigbarhet i din strømpris. 

Enkelt og oversiktlig.

Velger du fastpris vil du få samme pris for i hele avtaleperioden og du får ingen store overraskelser. 

Vi vil sende deg et nytt tilbud ca. 4 uker før din avtale går ut.

Fastprisen er inkludert elsertifikat. Les mer på www.nve.no/elsertifikater 

Istad Fast - 2019

Fastpris 72,50 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd

Istad Fast - 2019-2020

Fastpris 63,90 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd

Istad Fast - 2019-2021

Fastpris 59,90 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Fast

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Ønsket bindingstid
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår