Ikon: Istad Fast

Istad Fast

Best for deg som ønsker en forutsigbar pris

Istad Fast er det produktet vårt du kan velge hvis du ønsker forutsigbarhet i din strømpris. 

Enkelt og oversiktlig.

Velger du fastpris vil du få samme pris for i hele avtaleperioden og du får ingen store overraskelser. 

Vi vil sende deg et nytt tilbud ca. 4 uker før din avtale går ut.

Fastprisen er inkludert elsertifikat. Les mer på www.nve.no/elsertifikater 

Istad Fast - 1 år

Fastpris 44,9 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd

Istad Fast - 2 år

Fastpris 43,9 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd

Istad Fast - 3 år

Fastpris 43,5 øre/kWh + kr. 39 pr. mnd
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Fast

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Ønsket bindingstid
Hvis du bestiller til nytt målepunkt
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår