Ikon: Istad Enkel

Istad Enkel

Best for deg som ønsker en enkel strømavtale

Med Istad Enkel betaler du det samme for strømmen som vi kjøper den inn for, pluss et fastbeløp på kr 1,75 pr.dag og et lite påslag.

Denne avtalen gjelder kun for anlegg med et samlet forbruk mindre enn 40.000 kWh pr år.
Ingen forskuddsfakturering. Månedlig faktura.

Innkjøpspris 65.61 øre/kWh 1
+ 5.215 øre/kWh i påslåg inkl. elsertifikater 2
= Din kraftpris 70.825 øre/kWh + kr. 52.5 pr. mnd
1 Pris for Midt-Norge på NordPool 26. jan. 2021
2 Les mer om Elsertifikater: www.nve.no/elsertifikater
Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet.
Noen avvik og avrundinger kan forekomme.
Bestill

Fyll inn skjema for å bestille Istad Enkel

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og ber ikke om personlig informasjon som ikke er relevant for formålet med dette skjemaet.

Bestilling
Hvis du bestiller til nytt målepunkt
Jeg ønsker å bli kontaktet via
* Vilkår