Styr varmeenheter og andre funksjoner i hjemmet, direkte fra din egen telefon eller nettbrett.

Istad Kraft og Istad Nett har i samarbeid med GEO (Green Energy Option) utviklet og testet en ny teknologisk løsning, Cosy, for å kunne gi deg som privatkunde bedre kontroll over strømregningen din. Vi søker nå etter syv pilothjem som kan teste ut den nye løsningen sammen med oss. 

Ta kontroll over strømregningen din

Med Istads nye IoE løsning kan du enkelt styre varmeenheter og andre funksjoner i hjemmet, direkte fra din egen telefon eller nettbrett. I tillegg skal løsningen etter hvert ta inn vurderinger av spotpriser og flytter forbrukstopper til lavlastperioder - for å redusere strømkostnaden. Batteri og solceller vil etter hvert kunne kobles på sammen med elbillading.

Varmeenheter i fokus

Den nye GEO løsningen Cosy er fokusert rundt forbruk av varme og varmtvann, og i vårt nordiske klima det er disse strømkildene som står for 75% av strømregningen til en vanlig privathusholdning.