Vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal drivkraft

Istad Kraft er blant de rimeligste strømleverandørene i landet, og har en sterk posisjon i lokalmarkedet. Vi setter deg som kunde i fokus og vår aktivitet handler om at du skal bli ivaretatt på best mulig måte. Vi skal lytte og kommunisere slik at vi ivaretar relasjonene til våre kunder på en fremragende måte.

For oss i Istad Kraft betyr det at vi ønsker å:

Ha kunden i fokus – skape verdier – være profesjonell – jobbe langsiktig – ha godt humør

Vi er også heldig og får være en del av et godt lokalsamfunn. Våre kunder er ikke bare forbrukere – de er også foreldre, trenere og frivillige, kulturinteresserte og muligens MFK-supportere. Vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal drivkraft.

Istad Kraft er et heleid datterselskap av Istad AS, og vi har ansvar for Istad-konsernets kundesenter, salg av kraft til sluttbrukermarkedet, fakturering/måling/avregning samt kraftproduksjon.

Årlig omsetter vi ca. 650 GWh elektrisk kraft og av dette produserer vi selv mellom 150-215 GWh fra kraftverkene på Istad, Angvik, Driva og Haukvik.

Istad Kraft ønsker å ivareta en grønn miljøprofil. Vi er Miljøfyrtårn sertifisert og tilbyr 100% fornybar energi garanti.

Istad Kraftselskap ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom daværende Bolsøy kommune og Molde kommune. Vedtak om å starte selskapet ble gjort i Bolsøy kommunestyre den 30. januar 1918 og i Molde bystyre den 5. februar samme år. Navnet Istad Kraft skriver seg fra vår første kraftstasjon på Istad, ca. 30 km øst for Molde sentrum. 15. november 1919 begynte leveringen av elektrisk kraft fra Istad med et aggregat som hadde en installert effekt på 750kW. Etter dagens forhold ville dette ha dekt ca. 200 husstander.

Etter at Aura-vassdraget kom i drift, ble Istad Kraft et engros selskap som formidlet kraft til de kommunale kraftlagene. 1.1.1981 overtok Istad Kraft detaljforsyningen i de seks kommunene Aukra, Midsund, Molde, Fræna, Eide og Gjemnes.