Istad har i sin strategi at vi må satse mer på innovasjon. Da falt det naturlig å bli med i iKuben som nå er blitt en drivende kraft for å stimulere til innovasjon og samarbeid på Nordvestlandet.

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med internasjonalt orienterte industri- og teknologibedrifter med hovedtyngde i Møre og Romsdal. Bedriftene kommer fra Rindal i nord til Fosnavåg i sør og Oslo i øst. Administrasjonen ligger i Molde.

iKuben står for: innovativ, internasjonal industri.

Innovasjon og rask omstilling

NCE iKuben har innovasjon og rask omstilling som særskilte satsingsområder og fokuserer på å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. NCE iKuben tilrettelegger møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom bedrifter, FoU- og andre kompetansemiljø. Gjennom innovasjonsprosesser, FoU-prosjekter, kurs og seminarer styrkes bedriftenes kompetanse innen klyngens fokusområder.

iKuben fikk NCE-status i 2017

NCE-programmet er en del av det nasjonale klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Nye produkter og tjenester

Bedrifter og herunder også Istad konsernet blir utfordret av digitalisering til å finne sin posisjon med nye produkter og tjenester. iKuben ser på hvordan dette skal skje i praksis og tilbyr fasiliterte innovasjonsprosesser med bruk av rask prototyping i NCE iKubens innovasjonslab, ProtoMore.

Istad Kraft synes det er  viktig  å benytte muligheten som ligger i den lokale kompetansen som er tilgjengelig iKuben, Protomore, og HiM for å legge et godt grunnlag for disse prosessene.