Vi går nå inn i en ny årstid - "Effektperioden"

Det er på denne tiden av året at du og dine ansatte kan påvirke effektleddet på nettleien. Dette gjelder dersom du har målepunkt(er) med sikringsstørrelse over 125 A. Det vil i praksis si anlegg som har et årsforbruk fra ca. 100 000 kWh og oppover. Disse anleggene har nettleietariff med effektledd.

Istad Nett avregner effekt ut i fra det høyeste effektuttaket mellom KL 7-16 (mandag - fredag) i månedene desember, januar og februar. For resten av året avregnes effekt med gjennomsnittet av de tre verdiene fra disse tre månedene. (Effektuttak=strømforbruk i løpet av en time).

Dersom du har muligheten til å planlegge og styre lasten i denne perioden så kan det være store penger å spare. 

Molde Fotballklubb har spart store summer på effektstyring av undervarmen på Aker Stadion.

Driftsavdelingen i Molde Fotballklubb har hatt fokus på laststyring, og målet har vært å bruke undervarme så lite som mulig i effektperioden. I praksis betyr det at undervarmen kan slås av mellom KL 7-16 på hverdager i denne perioden. Ved å legge inn en sånn styring av anlegget flytter man effektuttaket og forbruket til tidsrommet utenfor KL 7-16.

Det betyr igjen at forbruket også er flyttet til timer som vanligvis har de laveste strømprisene.

Gjennom fokus og styring har den avregnede gjennomsnittseffekten på undervarmen gått ned fra ca. 700 kW i 2014 til drøye 100 kW i 2015 og enda lavere i 2016!

Det betyr bortimot 250 000 kroner i lavere nettleiekostnader per år gjennom redusert effektledd.

Nettleietariffer finner du her: http://www.istadnett.no/bedrift/nettleietariffer