Istad fellesmåling reduserer byggets energikostnader.

Nettleien blir lavere, og fellesmåling er spesielt lønnsomt i bygg med mange leietakere.

Istad startet med fellesmåling allerede i 1998. I løpet av disse årene har vi fått mange fornøyde kunder, og har i dag 11.000 målepunkt i porteføljen. 

Istad fellesmåling er et konsept for fellesmåling i næringsbygg/kjøpesenter. Dette innebærer at Istad Kraft overtar som intern netteier i bygget, og ivaretar drift, fakturering og håndtering av målerverdier.

Som intern netteier utfører Istad:

 • Administrasjon av all nødvendig kraft inn til bygg
 • Mottak, betaling og håndtering av nettfaktura fra den lokale netteieren
 • Innsamling og kvalitetssikring av måleverdier
 • Fakturering av nettleie til leietakere og fellesanlegg
 • Administrasjon av eierskifte, kundeservice, markedsrapport, økonomisk rapportering fellesmåling og rådgivning.
 • Fritt Leverandørvalg
 • Automatisk måleravlesning

Ved siden av lavere kostnader gir Istad fellesmåling også andre fordeler:

 • Full kontroll på energibruken i bygget, i både fellesarealer og butikker/kontorer
 • Grundig datagrunnlag for overføring til eventuelle energioppfølgingssystem.
 • Enklere administrasjon for byggeier/forvalter/driftsselskap.
 • Lavere energikostnader
Ta gjerne kontakt med oss!