Bussbygg er landets største produsent av skap til lastebiler og tilhengere. Kvalitet har bestandig stått i høysetet hos Skåla-bedriften, og de siste årene har også energibruk hatt ekstra fokus.

Bussbygg leverer stadig flere helstøpte skap til lastebileiere både i Norge og Sverige. I året som har gått, leverte Bussbygg i overkant av 250 skap, og dette var en økning på 13 % sammenlignet med i fjor. Også fra 2014 til 2015 hadde Bussbygg en positiv salgskurve. Da var økningen på 7 %. 

Fin mulighet til å lære om energieffektivisering

Som alle bedrifter opplever Bussbygg et generelt økende miljøfokus, og de tre siste årene har Bussbygg vært en del av Istad Energinettverk. For en bedrift som stadig ser etter forbedringer, var det naturlig å bli med i energinettverket da Istad inviterte.  

- Vi er opptatt av å kutte kostnader, og nettverket var en god mulighet til å lære mer om hvordan vi kunne redusere energiforbruket vårt, sier daglig leder i Bussbygg, Toril Hovdenak. Hun legger til at Bussbygg ble miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden i 2015, og at opplegget gjennom Istad Energinettverk også har vært et viktig input i forbindelse med den sertifiseringen.

Oppfølgingen har blitt rutine

I en travel hverdag med økning i produksjonen kan det være lite tid til overs til ekstra aktivitet, men Hovdenak synes tidsbruken med energiarbeidet har gått greit. 

- Ut over samlingene vi har hatt i energinettverket, har vi innarbeidet rutiner slik at denne oppfølgingen skjer som en naturlig del av ordinær daglig drift, sier Bussbygg-sjefen, som har ledet arbeidet sammen med sin kollega, driftsansvarlig Arild Nesje.

Fagsamlinger

Seniorrådgiver Energi og Miljø i Istad Kraft, Frank Gussiås, forklarer at det har vært arrangert flere samlinger i nettverket der forskjellige medlemsbedrifter har vært vertskap hver gang. Gussiås har jobbet tett med bedriftene i Istad energinettverk i alle fasene av arbeidet. 

- På disse samlingene har vi invitert foredragsholdere som har snakket om aktuelle tema, og bedriftene har gitt uttrykk for at det har vært kjekt å møtes både for å lære og for å diskutere. Selv om bedriftene er ulike, opplever de veldig mange av de samme utfordringene, sier Gussiås og legger til at enda flere bør tenke over om de har optimal energibruk.

- Istad er miljøfyrtårn, og slik sett er fornuftig energibruk en måte å vise samfunnsansvar. Det er også mest penger å spare gjennom å ikke bruke strøm unødvendig. Derfor tar vi aktivt del sammen med kundene for å se på innsparingsmuligheter, sier Gussiås.

Enøk-analysen synliggjorde et potensiale

Som for alle andre bedrifter i nettverket, startet Bussbygg arbeidet med å få gjennomført en enøk-analyse. Alle i nettverket får inntil 20.000,- i støtte til å lage en slik analyse. 

Enøk-analysen ble utført av Enøk-senteret i Ørsta, og i analysen ble det foreslått konkrete tiltak som Bussbygg kunne gjøre for å redusere energiforbruket. Til hvert tiltak ble det påpekt potensiell besparelse i antall kWh, sum på investeringen, og hvor lang tid det ville ta før investeringen var nedbetalt. 

For Bussbygg ble denne analysen et viktig dokument. 

- Enøkanalysen synliggjorde et innsparingspotensiale vi ikke hadde tenkt på selv, sier Hovdenak.

15,5 % lavere energibruk

Ved siden av å ha utført Enøkanalyse, har Bussbygg etablert system for energiledelse, satt inn automatisk avlesing av oljeforbruket og laget egen handlingsplan for energibruk. I nettverksperioden er energibruken pr. produsert skap redusert med 15,5%.

- Vi har prioritert de tiltakene som har gitt best effekt til lavest kostnad, men vi har fremdeles tiltak igjen på lista. Vi vil nå vurdere å skifte ut lysanlegget i en av verkstedhallene, samt gå gjennom pakninger i porter for å redusere varmetap gjennom, sier Hovdenak. 

Aggregat med varmegjenvinner

Hun forteller at av alle tiltak karosseriprodusenten har gjort, er det ett som utmerker seg som spesielt effektivt.

- I den største produksjonshallen vår har vi montert et aggregat med gjenvinner. Det gjør at den varme avtrekksluften fra pressen blir gjenvunnet, og som følge av dette tiltaket er forbruket av energi til oppvarming gått merkbart ned, sier Bussbygg-sjefen.  

Energinettverk Istad

  • Energinettverk Istad startet opp i 2013 og er et tilbud til private bedrifter. Målet er en reduksjon av energiforbruket på ca. 15-20 % for deltagerne i nettverket.
  • Arbeidet foregår i tre trinn.
  • Deltakelse gir støtte til energianalyse på inntil 20.000, og en slik analyse er første trinn i arbeidet. 
  • Deretter starter deltagerbedriftene med Energiledelse etter ISO 50001. 
  • Det tredje trinnet består i at man utfører tiltak i hht til enøkanalysen. Bedriftene kan søke Enova om midler til å iverksette tiltak som enøkanalysen peker på. 
  • I 2013 – 2016 har 11 bedrifter vært med, og det har vært 3-4 faglige samlinger i året. 
  • Arbeidet utføres i samarbeid med Enøk-senteret AS. Enøk-senteret AS i Ørsta har utført analysene, og er også sekretær i nettverket.