November ble som resten av året en måned preget av lave kraftpriser. Grunnen til dette er i hovedsak mildt vær for årstiden og overfylte vannmagasiner.

2020 har vært et svært vått år, og den gjennomsnittlige mengden årsnedbør målt de siste 20 år er passert for lengst. Hittil i år har det kommet 165,8 TWh nedbørenergi, mens gjennomsnittet for de siste 20 årene har vært på 122,4 TWh!

I tillegg ble november en måned med temperaturer langt over det vanlige. Månedstemperaturen for hele landet lå 4,6 C over normalen. Det er sammen med 2011 den varmeste november måneden som er registrert i en serie som går tilbake til 1900. 

Prognoser for desember

Nå i desember har temperaturene sunket mot mer normale temperaturer og nedbøren i fjellet kommer i form av snø. I desember ser prisene ut til å stige noe, men er fortsatt langt under det vanlige for årstiden. 

Historisk lave kraftpriser for 2020

Markedet forventer at 2020 som helhet vil ha strømpriser som blir det laveste vi har hatt i Norden de siste 20 årene. Markedet er tydelige i sine forventninger om at vi vil se lave energipriser også de neste årene, men forventer at prisen inn i vinteren gradvis vil øke i takt med at temperaturen synker og etterspørselen på strøm øker.