Etter at Istad Kraft og Istad Nett la frem ideen om å bygge solcellepanel på Molde videregående skole, ble samarbeidsprosjektet et faktum. Formålet med pilotprosjektet er å kartlegge hvor mye solenergi det er mulig å produsere.

Elevene ved Molde videregående skole har både energi og miljø på timeplanen. Dette ga Istad Kraft og Istad Nett en idé.

– Vi kontaktet skolen og la frem ideen vår om å bygge solcellepanel på skolen. Dette var skolen svært positiv til, forteller seniorrådgiver for energi og miljø hos Istad Kraft, Frank Gussiås. 

Tanken bak

Målet med prosjektet er å kartlegge hvor mye solenergi det er mulig å produsere i Molde.

– Det er gjort mange teoretiske utregninger, men vi ønsker å skaffe oss reell erfaring. I tillegg til solcellepanel på skolen, har vi også som en del av prosjektet, montert panel på to privathus i Molde med ulike helninger på taket, forteller Gussiås videre. 

Strategisk plassering

Det er til sammen satt opp 12 panel på veggen på Molde videregående skole. Disse ble satt opp av entreprenører fra Gauldal Smartenergi. – Panelene er festet på veggen med en skinne. Vi ønsker å finne ut hvor mye energi panelene som er satt på fasaden faktisk gir oss, forteller Gussiås

En del av undervisningen

Molde videregående skole har uttalt til Frank Gussiås at de er svært fornøyd med å ha fått montert solcellepanel fra Istad. Tanken er at resultatene som kommer underveis i samarbeidsprosjektet skal kunne brukes i undervisningen både i naturfag, matematikk og informasjonsteknologi. Skolen informerer at energi for framtiden er et av hovedmålene i læreplanen i naturfag som alle førsteklassinger har.  

Videre er det også et mer generelt mål som sier at elevene skal planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhenting og bearbeiding av data. Da vil et slik samarbeidsprosjekt kunne gi elevene konkrete eksempler og nyttig erfaring.