Den gjennomsnittlige kraftprisen i februar er så langt hele 70 prosent lavere enn hva den var i februar i fjor, og den laveste februar-prisen noen gang.

Kraftprisene har falt kraftig i starten av det nye året. Januar ble betraktelig lavere priset enn forventet og februar ser ut til å få en pris som nesten er halvparten av januar-prisen! Vi må helt tilbake til året 2000 for å finne en februar-pris på det nivået som vi ser nå. Gjør vi om til dagens kroneverdi, vil også 2000 prisen være høyere enn februar-prisen i år. 

Lavere forbruk

I tillegg gjør mildværet at forbruket for en husholdning vil være lavere enn normalt.  For en husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh, er et normalforbruk i februar på rundt 2200 kWh. Mildværet gjør at forbruket nok er noe lavere enn normalt for de fleste, og tar man utgangspunkt i et forbruk i februar på 2000 kWh, ser strømregningen (uten nettleie) i februar ut til å kunne lande på rundt 450 kroner. I fjor var den gjennomsnittlige systemprisen i februar tre ganger så høy og strømregningen var da rundt 1300 kroner (uten nettleie).

Våt og mild start på året

De lave prisene skyldes først og fremst en uvanlig våt og mild start på året. Det milde været har ført til et lavt forbruk og nedbøren som i hovedsak har kommet som regn har fylt opp vannmagasinene. Normalt tappes vannmagasinene i vinterperioden, men i år har magasinene blitt fylt opp og produsentene tvunget til å produsere for å unngå overløp når vårsmeltingen setter i gang. I tillegg så er det de siste årene bygd mye ny vindkraft både i Norden og Tyskland. Det milde og våte været i Europa har også ført med seg mye vind som har ført til en rekordhøy vindkraftproduksjon.

Alt tyder alt på at prisene vil fortsette å holde seg lave og falle videre utover våren og sommeren.