Desember har startet med lavere spotpriser enn den foregående måneden. Dette på grunn av en mildere værtype med mere nedbør og vind. I tillegg har kull- og gassprisene svekket seg den siste tiden

Lavere spotpriser påvirker også fremtidsmarkedet og har ført til at prisene på kontrakter for 1. kvartal 2020 har falt med 10 prosent i desember.

I November hadde vi et motsatt bilde der spotprisen steg mye fra foregående måned. Det er normalt at prisene stiger utover høsten etter hvert som det blir kaldere i været og etterspørselen går opp. November var kaldere enn normalt og ga mindre nedbør enn normalt. Nedbøren vi fikk traff heller ikke områdene vi trenger det mest. Dette svekket ressurssituasjonen i Norden gjennom november, og bidro til å holde strømprisen oppe.

Strømprisen endte drøyt 20 prosent høyere enn snittet for november de siste fem årene. Likevel havner den godt under fjorårets november-pris.

Mer energi fra fulle vannmagasiner

Fulle vannmagasiner i fjellet betyr mer energi, derfor betyr regnværet mye for energimarkedet. Mest utbytte får vi om nedbøren kommer inn fra sør-vest og treffer Langfjella i Sør-Norge. Det er her de største vannmagasinene ligger. I november traff regnværet lavlandet øst for Langfjella og bidro dermed i liten grad til å bedre den hydrologiske situasjonen.

Ressursbalansen har altså svekket seg gjennom denne siste måneden og dette gjør at markedet forventer at de nordiske prisene i større grad vil følge de europeiske prisene gjennom døgnet framover. Men dette avhenger av været vi får fremover.

Det er også bygd ut mye vind i Norden og den nordiske prisen avhenger også i stor grad av hvor mye vind det blir. 

Værprogonser fremover

Værprognosene styrer også de europeiske kull- og gassprisene. Dette fordi mye gass anvendes til oppvarming, og mye kull brukes til fjernvarme. Derfor ser vi at milde temperaturvarsler senker energiprisene i Europa.

En av faktorene som holder igjen prisene i Europa, er prisen for utslipp av CO2 (utslippstillatelser). CO2-prisen har kommet noe ned gjennom november, men står fremdeles for nesten halvparten av kostnaden for å produsere kullkraft.

Det nordiske kraftmarkedet har alltid vært mye preget av værendringer og værprognosene fremover indikerer fortsatt ingen tydelig trend den kommende perioden. De fleste sesongprognosene peker i midlertidig mot en lavtrykksdominert værtype med mildere og bløtere vær enn normalt.

Desember har startet med noe lavere strømpriser enn november endte med og de kommer mest sannsynlig til å holde seg på omtrent samme nivå gjennom måneden. Som nevnt tidligere vil dette i stor grad avhenge av temperaturene fremover.