Det er nå svært farlig å krysse Silsetvatnet. Bruk kun oppkjørte løyper!

I forbindelse med omfattende vedlikeholdsarbeid på tilførselsrøret til Grønnedal kraftverk, blir Silsetvatnet tappet ned. Nedtappingen har allerede startet, og det er nå svært farlig å krysse vatnet. Bruk kun oppkjørte løyper!  

Nedtappingen er i gang

I forbindelse med en ekstraordinær nedtapping av Silsetvatnet, skal hele 12 millioner kubikkmeter vann ut. Nedtappingen er i gang, og det betyr at det er mindre vann nå enn normalt. Det innebærer også at det er livsfarlig å krysse det islagte vatnet.  

-Grunnen til at det er ekstremt farlig å krysse Silsetvatnet nå, er at isen kan henge langt over vannoverflata. Hvis man da går gjennom isen, er det umulig å komme seg opp, sier Geir Blakstad i Istad Kraft. 

-Følg derfor oppkjørte skispor, og gå for all del ikke over Silsetvatnet. Det er livsfarlig, understreker Blakstad.

500 meter langt rør skal skiftes

Silsetvatnet er en del av Istadvassdraget, og her skal Istad Kraft i gang med omfattende oppgraderingsarbeid i vår og sommer. Et 550 meter langt trerør skal erstattes med nedgravde GRP- rør (glassfiberrør), og ventiler og ventilhus skal flyttes. Røret som skal skiftes ut, er det siste tilførselsrøret i tre i Istadvassdraget.

Pass på hverandre

-For å kunne gjøre denne oppgraderingen må Silsetvatnet tappes helt ned. Sist gang vatnet ble tappet ned var i 1970, og i sommer blir det dessverre ikke noe fint der oppe. Men det aller viktigste nå, er at folk ikke krysser det islagte vatnet. Vi kommer til å henge opp ekstra skilt, og vi oppmuntrer også folk til å varsle hverandre dersom de ser noen som opptrer farefullt, sier Blakstad.